360 DERECE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

360 DERECE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ; kentsel dönüşüm süreçlerinin tamamının yönetilmesi ile ilgili bir süreç yönetim sistemidir.

360 DERECE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ; Candaş Mimarlık Kentsel Dönüşüm birimi tarafından geliştirilmiş bir iş süreci planlamasını içermektedir.

360 DERECE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ; kentsel dönüşüm süreçlerinin yönetilmesinde belli standartların oluşturulması amacıyla hazırlanmış bir yönetim prosesidir.

360 DERECE KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ; sürecin tamamının ve alt işlerinin tanımlanmasını ve yönetilmesini amaçlamaktadır.

1-Kentsel dönüşüm süreci maliklerden birinin lisanslı CANDAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM şirketimize başvurusuyla başlar.(Web sitemizde başvuru formu vardır)

2-CANDAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM tarafından yapılacak işlemlerden sonra deprem risk raporunuz hazırlanır.

3-Hazırlanan rapor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulur.

4-Raporun onaylanmasından sonra binanız kentsel dönüşüm kapsamına girmiştir.

5-Bakanlık tüm kat maliklerine bilgilendirme yazısı yazar.İsteyen kat malikleri onaylanmış olan raporun yeniden incelenmesi için itirazda bulunabilir. İtiraz bir üst komisyon tarafından yeniden değerlendirilir. İtiraz komisyonu binanın riskli olduğuna karar verir ise artık bina yıkılacaktır. Mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı dahi alınamaz.

6-Bu aşamadan sonra en fazla 60 gün içinde binanızı nasıl, hangi müteahhitle, hangi paylaşımla, kentsel dönüşüm kredisi kullanımı ile ilgili 2/3 çoğunlukla Bina Ortak Karar Protokolünü karar bağlamanız gerekmektedir. Yüklenici şirketimiz CANDAŞ YAPI GRUBU inşaatınızın yapılması için teklif verecektir.60 gün içinde bu karar alınamaz ise binanız bakanlıkça yıkılır.Bina ortak karar protokolü hazırlanması aşamasında CANDAŞ KENTSEL DÖNÜŞÜM ve HUKUKÇULARIMIZ sizlere yardımcı olacaktır.

7--Bu aşamadan sonra yeni binanızın belediye projeleri CANDAŞ MİMARLIK tarafından hazırlanacak, belediyeden inşaat izni alınacak, eğer grup yüklenici şirketimiz ile sözleşme yapılırsa CANDAŞ YAPI GRUBU tarafından inşaat yapılacak, yapı denetim inşaatı kontrol edecek ve en son olarak yeni dairelerin iskanlı tapuları alınacaktır.